SSRK SÖDRA  |  RETRIEVER  |  SPANIEL  |  UTSTÄLLNING  |  VILTSPÅR  |  FB-R  |  KURSER  |  RESULTAT  |  LÄNKAR GRATTIS  |  CHAMPIONS  |  GALLERI

Välkomna till utställningsträning tisdagen den 6 maj

 

Läs mer här > > >

 


Välkomna till Spanielträning med Jim Milligan 10-11 maj

 

Läs mer under Kurser > > >

 


TACK-träning för retriever 12 - 13 juli

 

Läs mer under Kurser > > >

 


B-prov Skåne Syd 13 april

Från vänster 1 NKL:

domare P-A Norling, Cosmic Cover's Rally's Refine & Margareta Tööj, Anders Stegerud, Hedgehog's Thrill & Bosse Ferm

 


Tollingprov Blekinge 13 april

1 ÖKL
Fägrings Salty Chinook & Therese Johansson

 


Tollingprov Skåne 12 april

 

Från vänster till höger:

1 NKL
Vildandens Nix af Snoddas & Carina Boijertz
River Fox Red Fire of Texmo & Emma Sjöberg
1 ÖKL
Agrosofens Lindanserska & Lis Sparre
Fägrings Salty Chinook & Therese Johansson

 


B-prov Blekinge 12 april

1:a ÖKL

Svart & Gul Mango Chutney & Carina Sandberg

 


Certifiering av provledare 8 mars


Bakre raden från vänster: Bosse Ferm (utbildare), Ann-Kristin Nilsson, Eddie Bergstrand, Annika Hecktor

Främre raden från vänster: Lena Haraldsson, Marie Kinder, Håkan Persson, Gert Nordström

 


Grattis till vår nya SE JCH


Cecilia Bording och SE JCH Hinnared's Nolte

 


Grattis till vår nya SE JCH

Mikael Svensson och SE JCH Bergandens Fore My Last Penny

 


 

 

 

Välkomna till SSRK Södra!

 

Vårt upptagningsområde är Skåne-Blekinge

För att bli medlem - läs mer >>>

 

Följ oss på Facebook

Senaste nytt

 

140414

Protokoll nr 3 - 140318

 

Lagt in resultat från helgens B-prov, Tollingprov och viltspår

 

Nytt datum till FB-R

 


 

140331

Protokoll nr 2 140301

 


 

140320

Uppdaterat Kurser med Utställnings-träning

 

Lagt till FB-R i menyn!

 

Vi har fått ett gäng certifierade prov-ledare

 

Blir du SVS-mästare 2014 i WT?

 

Uppdaterat externa kurser


 

140303

"Med tanke på låsningsperioder om fem år 2017‐2022 har vi valt att våga lyfta blicken och se mer övergripande på provverksamheten än till paragrafer i Jaktprovsreglerna. Vi anser att tiden är mogen för att utveckla provverksamheten och därmed till det ändamålet anpassade instrumentet för avelsarbetet."

 

Läs hela svaret som vi lämnat tillsammans med Västra och Småland till HS ang regelrevideringen för retriever här!

 

Lagt in ny kurs

 

Ännu en jaktchampion - GRATTIS!

 


 

140301

Uppdaterat med nya styrelsen

 


 

140227

Valberedningens förslag till ny styrelse

 


 

140225

Fler årsmöteshandlingar: Dagordning, prel Verksamhetsplan 2014 och Ekonomisk rapport + budget

 


 

140217

Årsmöteshandlingarna börjar att färdigställas först ut här är: Verksamhetsberättelsen 2013

 

Uppdaterat Retriever

 

Nytt viltspårresultat

 


 

140211

Ny kurs!

 


 

140210

SSRK Ungdom inbjuder till Prova på dag i Eskilstuna 140406

 


 

140209

Uppdaterat Retriever och Utställning

 


 

140208

Uppdaterat externa kurser

 


 

140126

Ny kurs!

 

Lagt in resultat från A-prov

 

Styrelsen har beslutat följande avgifter på våra Retriever prov:

* B-prov NKL / ÖKL / EKL: 350 SEK

* Praktiskt jaktprov: 700 SEK

* A-prov KKL: 400 SEK

* A-prov EKL: 550 SEK

 


 

140117

Uppdaterat externa kurser

 


 

140115
Nytt spanielprov inlagt!

 

 

Revidering av jaktprovs-reglerna för A- och B-prov

 

Vi tar gärna emot synpunkter på detta! 2017 träder en ny femårig regelperiod in. Kommittéerna, under SSRKs huvudstyrelse, som arbetar med regelrevideringarna önskar nu få in tankar och idéer om eventuella förändringar av provreglerna.

 

E-posta dina ev synpunkter till retriever@ssrksodra.com senast 25 januari 2014 så styrelsen hinner sammanställa dessa!

 

Regelförslaget som tas fram får alla avdelningar möjlighet att yttra sig om längre fram.

 

Här är de regler som gäller just nu:

 


 

ARKIV - Senaste nytt

 

Redovisning av enkäten 2011

 


Svenska Kennelklubbens policy för digitala medier

 

SKK och dess anslutna klubbar har en positiv inställning till att medlemmar uttrycker sina åsikter i de digitala medier som finns i dag. SKKs medlemmar är organisationens främsta ambassadörer och de har en central roll när det kommer till att sprida information och kunskap om SKK och SKK-anslutna klubbar. Det finns dock vissa begränsningar beträffande vilken information medlemmar får sprida vidare i exempelvis bloggar, på Facebook, Youtube, Twitter och liknande.

 

Läs hela policyn >>>

 


 

Vad gäller ang Införsel av hund till Sverige? Läs mer här!

 


 

 

• SSRK SÖDRA © 2014 •

Synpunkter på hemsidan kan lämnas till webmaster